سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شهر بابک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۹۸۲۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه درنظر دارد جهت اجرای طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب میزان تقریبی ۱۵۵۵۰ متر طول لوله پلی اتیلن خریداری نماید
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ده درصد مبلغ پیشنهادی به صورت واریز نقدی به حساب شهرداری یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر بنام شخص باشد
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفت تیر ساختمان شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفت تیر ساختمان شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن