سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان

شماره آگهی ۳۰-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۹۱۰۶۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه اتصال خط انتقال آب سنگربه خط انتقال خروجی از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان با برآورد ۸,۱۴۵,۶۵۰,۳۵۲
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته آب - گواهینامه HSE
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵ بانک ملی شعبه محتشم رشت به شماره شبا IR۰۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵ به نام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۷.۳۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ الی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
آدرس خرید اسناد : رشت پارک قدس شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۳۳۳۳۶۸۴۸۲-۰۱۳۳۳۲۵۱۱۳۶-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa-guilan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان گیلان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن