سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

شماره آگهی ۱۲۸۴۸/۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۸۲۹۱۰۶۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی (VTS)
شرایط : معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز وجه به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ نزد بانک ملی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۲۲۰۳۰۰۲ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ پاکات الف ب ج ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی واقع طبقه دوم ساختمان مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی باداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی
۰۶۱۵۲۲۸-۴۰۰۱ تلفن ۰۶۱۵۲۲۸-۲۲۲۶۹۰۰ فکس
- ایمیل http://bikport.pmo.ir وب سایت
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن