سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۱۴۱۰۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه برداشت خاک آجر و تهیه ، حمل و اجرای آسفالت و زیر سازی مربوطه و تهیه ، حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی با برآورد ۱۶,۱۳۳,۰۵۹,۸۴۴
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ خزانه دارای کل بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۸۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال الف– ضمانتنامه بانكی و يا ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران هستند در وجه ذيحسابی طرح های عمرانی شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور باشد /ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«۴۰۰۱۰۰۵۸۰۷۱۴۳۲۱۹» نزد بانك مركزی به نام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور (كد اقتصادی شركت توسعه ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳ – شناسه ملی :۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت : ۱۱۱۸۳۵ )/ پ-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز لازم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه مركزی ايران/ ج-اوراق مشاركت بی نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ) /چ-وثيقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن / ح-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی كه به موجب قانون تاسيس شده يا می شوند و طبق اساسنامه فعاليت می نمايند.
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۹-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۹-۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۹-۲۵
آدرس خرید اسناد : تهران، بلوار ميرداماد ، ميدان مادر، خيابان شهيد شاه نظری ، جنب ميدان كاظمی ، مجموعه ورزشی شهيد كشوری ساختمان شماره ۲ طبقه دوم واحد امورقراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۲۹۱۳۹۰۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن