سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۱۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۱۵۱۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
آدرس خرید اسناد : بخش چوار
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۷-۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.nigc-igc-igtc.ir وب سایت
توضیحات : تمدید یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن