سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۳۱/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۱۳۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری مبدل حرارتی temperature in--- temperature out--- out let pressure ۱۰۳۴ psi
شرایط : شماره اقتصادی - توانایی مالی - ارائه سوابق کاری - گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز از نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خوزستان، امیدیه، بلوار نفت، محل شرکت ، امور تدارکات و امورکالا
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۶۲۰۸۷۹ تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۲۶۸۳-۰۶۱۵۲۶۲۲۲۷۳ داخلی تاییدیه فکس ۳۵۰۴ فکس
- ایمیل http://agogpc.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن