سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۷۱۸۵۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۰۱-۹۰-۹۵۳۲۰۷۱/g۱۴ flanges slipon با تضمین ۱۲۳.۹۶۸.۲۵۰ ریال ---- ۳۸-۹۰-۷۹۳۷۵۰۰۰۰۱/s۰۲ : قطعات برج - با تضمین ۱۳۳.۶۵۰.۰۰۰ ریال --- ۳۸-۹۰-۷۹۴۸۰۰۰۰۴۶/g۱۴ condenser tube با تضمین ۴۵۰ میلیون ریال --- ۴۰-۹۰-۹۱۴۲۰۰۴۹/g۲۰ شیر اطمینان با تضمین ۱۵۰ میلیون ریال --- ۴۰-۹۰-۹۳۴۲۴۰۰۶۸۷/p۰۸ : تلمبه های آب مقطر کاستیک و سیستم سودای گردشی با تضمین ۲۱۰ میلیون ریال --- ۴۸-۹۰-۹۶۱۲۳۱۹/g۲۰ gate valve & check valve با تضمین ۱۹۰ میلیون ریال --- ۴۸-۹۰-۹۶۳۲۱۶۴/g۲۰ : gate valve با تضمین ۱۸۷.۷۵۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : وب سایت شرکت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن