مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات کارکنان پیمانکاری (حجمی)جهت اپراتوری آب و فاضلاب استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۷۱۸۶۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات کارکنان پیمانکاری (حجمی)جهت اپراتوری تلفن ،امور دفتری و کارشناسی در مرکز سامانه اطلاع GIS و ارتباط ۱۲۲ به تعداد ۶۵ نفر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۲۶/۷۳۹۱۵۰۷۱ نزد بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری شماره ۴۰ر۷۳۹۱۵۰۷۳ نز دبانک ملت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : تهران ،خيابان دكتر فاطمی ،خيابان حجاب٬ دبيرخانه مركزی شرکت آب و فاضلاب استان تهران دبیرخانه مرکزی
آدرس ارسال مدارک : تهران ،خيابان دكتر فاطمی ،خيابان حجاب٬ دبيرخانه مركزی شرکت آب و فاضلاب استان تهران دبیرخانه مرکزی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tpww.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن