مناقصه مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات آب و فاضلاب روستایی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۰۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۷۱۸۵۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین و تامین آب در شرایط اضطراری برای روستاهای تحت پوشش شهرستان سپیدان بخش بیضاء با برآورد ۳,۱۷۲,۷۶۹,۷۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۱۰۰۰۶ بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نامشرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : شیراز بلوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن