مناقصه ارزیابی کیفی - احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه آب منطقه ای خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره آگهی ۴-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۷۹۸۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد ، محل اجرا: خراسان رضوی شهرستان سرخس با برآورد ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه نقدی و یا ضمانت نامه بانکی و یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن