سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان همدان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۷۱۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت در کلیه شهرکها و نواحی صنعتی استان همدان با برآورد ۴,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۳ ژتوتکینیک -- گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۵۵۶۸۵۲۱۵۰۱ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم تا ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱۳۸۲۳۵۸۰۶-۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن