سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی تبریز

شماره آگهی PVD-۸۹۱۹۰۱۱-TA
کد آریاتندر : ۸۹۱۲۱۲۵
انتشار : ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری یک مجموعه (REGENERATIVE THERMAL OZIDIZER) RTO جهت سوزاندن ترکیبات فرار آلی (VOC) واحد ABS
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تبریز کیلومتر هفت آذرشهر شرکت پتروشیمی تبریز اداره تدارکات کالا صندوق پستی ۳۵۴-۵۱۷۴۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۱-۴۲۸۲۳۲۳-۴۲۸۲۲۸۲ تلفن ۰۴۱۱-۴۲۰۴۸۶۳ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن