سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

شماره آگهی ۹۰/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۳۱۲۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات خط گرم
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز / سپرده شركت در مناقصه مبلغ سپرده تضمین های معتبر تسلیم با مبلغ مذکور به حساب بانکی شرکت واریز یاچک بانکی تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
آدرس خرید اسناد : اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی ، محل شرکت طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : آدرس شرکت ، طبقه اول اتاق ۱۰۸
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت اول
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن