سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان هرمزگان

شماره آگهی ۸/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۳۶۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل دبستان ۶ کلاسه خیرآباد با برآورد ۴.۴۶۱.۵۰۱.۷۰۰ ریال و تضین ۲۲۳.۰۷۵.۰۸۵ ریال --- تکمیل هنرستان شبانه روزی تخت با برآورد ۱۸.۵۲۸.۰۴۴.۴۳۰ ریال و تضمین ۹۲۶.۴۰۲.۲۲۲ ریال --- تکمیل دبستان ۶ کلاسه وزیری با برآورد ۳.۸۰۷.۷۷۲.۰۴۹ ریال و تضمین ۱۹۰.۳۸۸.۶۰۲ ریال --- تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شبانه روزی پارسیان با برآرد ۳۸.۸۲۶.۳۷۵.۲۸۸ ریال و تضمین ۱.۹۴۱.۳۱۸.۷۶۴ ریال --- تکمیل هنرستان جناح با برآورد ۱۱.۸۸۶.۴۵۳.۴۶۵ ریال و تضمین ۵۹۴.۳۲۲.۶۷۳ ریال --- تکمیل دبستان ۶ کلاسه سودرو با برآورد ۷.۸۰۳.۴۰۹.۶۶۱ ریال و تضمین ۳۹۰.۱۷۰.۴۸۳ ریال --- کمیل دبستان شهید بهشتی گچین بالا با برآورد ۳.۸۸۰.۵۳۴.۷۹۳ ریال و تضمین ۱۹۴.۰۲۶.۷۴۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰ هزار ریال به ساب شماره ۲۱۷۰۰۹۵۴۱۷۰۰۶ بانک ملی صاحب حساب خزانه واحد قراردادهای اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا به حساب تمرکز وجوه سپرده ۲۱۷۳۰۶۵۴۱۰۰۰۷ بانک ملی شعبه دارایی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
آدرس خرید اسناد : بندرعباس کوی فرهنگیان بلوار شهید ناصر جنب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره
۰۷۶۳۳۳۵۰۰۹۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ilr وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن