سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۳۱۵۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی (اداری، خدمات و نقلیه) به صورت حجمی و برای مدت یکسال شمسی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه این شرکت یا واریز وجه از طریق بانک مرکزی به حساب ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۲۰۶۳۷۳۷۳۳
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
آدرس خرید اسناد : تهران، میدان ونک خیابان شهید خدمی شماره ۵۱ واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۲۱۸۷۵۷۲۳۷۵ تلفن - فکس
udrc.ir ایمیل - وب سایت
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن