سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی CGP۹۶۱۱۰۰۰۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۳۳۰۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی کولر گازی ۱۸۰۰۰ - ۵۰ هرتز جهت مدیریت عملیات خشکی ۳ با برآورد ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
تاریخ دریافت اسناد : از نوبت دوم لغایت ده روز
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱ روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز ناحیه صنعتی کارون کارگاه شماره ۸ شرکت ملی حفاری ایران انتهای کارگاه ساختمان تدارکات اقلام سرمایه ای طبقه همکف اداره تدارکات کالای اقلام سرمایه ای
آدرس ارسال مدارک : اهواز فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۶۱۳۴۱۴۸۲۰۵ -۲۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل iets.mporg.ir www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : همبستگی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن