سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه iranian mines and mining industries development and renovation organization

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۳۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه Notice for Attracting Investors to Participate in Exploration and Utilization of ۱۵ Exploratory Blocks in Abadeh-Jazmourian Zone: Block No ۱ Located in fars province --- Block No ۲ : Located in kerman province --- Block No ۳ : Located in the provinces of kerman and hormozgan --- Block No ۴ : Located in the provinces of kerman and hormozgan --- Block No ۵ : Located in the provinces of kerman and hormozga --- Block No ۶ : Located in the provinces of kerman and hormozga --- Block No ۷ : Located in the provinces of kerman and yazd --- Block No ۸ : Located in the provinces of kerman and hormozga --- Block No ۹ : Located in fars province --- Block No ۱۰ : Located in kerman province --- Block No ۱۱ : Located in kerman --- Block No ۱۲ : Located in kerman provinceprovince --- Block No ۱۳ : Located in kerman provinceprovince --- Block No ۱۴ : Located in kerman provinceprovince --- Block No ۱۵ : Located in hormozgan provinceprovince ---
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۸۲۶۱۵۱-۸۸۸۲۸۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : iran daily
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن