سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۳۳۰۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای پروژه استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بروجن با برآورد ۳۲.۵۰۸ میلیون ریال و تضمین ۱.۶۳۰ میلیون ریال با رشته آب (سازمان مدیریت و ایمنی صادره از ادارات کار )--- کنترل طراحی و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بروجن به روش pc (تجدید شده) با برآورد ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال و تضمین ۱.۵۰۰ میلیون ریال با رشته آب و تاسیاست و تجهیزات (سازمان مدیریت و ایمنی صادره از ادارات کار ) --- کنترل طراحی و عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شهرکرد به روش pc با برآورد ۳۵.۰۰۰ میلیون ریال و تضمین ۱.۷۵۰ میلیون ریال با رشته آب و تاسیاست و تجهیزات (سازمان مدیریت و ایمنی صادره از ادارات کار )--- تهیه مصالح و اجرای شبکه مخابرات فیبر نوری شهرک صنعتی شهرکرد ، هفشجان ، سامان ۲ و لردگان با برآورد ۴.۳۱۱ میلیون ریال و تضمین ۲۱۶ میلیون ریال با رشته ارتباطات یا تاسیسات و تجهیزات سازمان مدیریت و ایمنی صادره از ادارات کار --- تهیه بخشی از مصالح و عملیات اجرایی کلکتور انتقال فاضلاب فاز توسعه شهرک صنعتی شهرکرد با برآورد ۲.۶۱۰ میلیون ریال و تضمین ۱۳۵ میلیون ریال با رشته آب (سازمان مدیریت و ایمنی صادره از ادارات کار
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی -- رشته آب (سازمان مدیریت) و ایمنی (صادره از ادارات کار) --- رشته آب و تاسیسات و تجهیزات (سازمان مدیریت) و ایمنی (صادره از ادارات کار) -- ارتباطات یا تاسیسات و تجهیزات (سازمان مدیریت) و ایمنی (صادره از ادارات کار)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن