سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی PFP/AZD/۹۶/۰۱۲ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۳۲۸۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : CASING ۹-۵/۸" با برآورد ۴۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۵۱۰.۰۰۰ ریال به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۲.۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ۵۰.۹۱۷ یورو : به صورت ضمانتنامه بانی و یا ضماننامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت ۱۴ روز بعد
تاریخ ارسال مدارک : ۴۵ روز پس از آخرین روز مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - ناحیه صنعتی کارون - کارگاه شماره ۸ شرکت ملی حفاری ایران - انتهای کارگاه - ساختمان تدارکات اقلام سرمایه ای - طبقه همکف - اداره تدارکات کالای اقلام سرمایه ای
آدرس ارسال مدارک : اهواز- فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی -طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
- تلفن - فکس
@nidc-pr ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای / دو مرحله ای نوبت اول
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن