سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۶۵/۸۹
کد آریاتندر : ۸۹۱۲۱۲۲۶
انتشار : ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : انجام خدمات برق و ابزار دقیق و جوشکار کد اداره نگهداری و تعمیرات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۶۷۸۳۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.nisoc.ir
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات برق و ابزار دقیق و جوشکار کد بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )