مناقصه حمل جو و ذرت از بندر امیر آباد به پشتیبانی امور دام استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام استان مازندران

شماره آگهی ۴۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۶۶۳۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه حمل جو و ذرت از بندر امیر آباد به سایر استانها
شرایط : معرفی نامه و اصل فیش واریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۲۱۶۳۹۸۵۰۱۷۰۰۱ بانک کشاورزی / سپرده شركت در مناقصه ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۳۹۸۵۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه مرکزی ساری یا ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : ساری خیابان فرهنگ خیابان فرهنگ خیابان ۱۵ خرداد بیست متری دوم روبروی مهدیه شهرستان ساری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.irnslal.com وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن