مناقصه خدمات مرکز جامع اورژانس اجتماعی در سطح استان بهزیستی استان خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهزیستی استان خراسان جنوبی

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۳۵۴۵۰۰۰۰۰۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۶۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مرکز جامع اورژانس اجتماعی در سطح استان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۲.۴۱۲.۲۸۷ ریال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۴۰۰۰۷۰-۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن