سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۰۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۶۶۷۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین و تامین آب در شرایط اضطراری برای روستاهای تحت پوشش شهرستان رستم
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۳۵.۷۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۱۰۰۶ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : شیراز یولوار جمهوری سالامیجنب مجتمع فرهنگی کریم خان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۷-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن