مناقصه خرید کارت های الکترونیکی مورد نیاز مولد بخار تولید برق یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق یزد

کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۵۴۹۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کارت های الکترونیکی مورد نیاز مولد بخار S۱ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۹-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۹-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۹-۲۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.SETADIRAN.IR وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۳-۲۹ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن