مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دخانیات مازندران مجتمع دخانیات مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مجتمع دخانیات مازندران

شماره آگهی ۲۴۲/۵۰۸/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۳۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دخانیات مازندران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب ۱۵۵۱۰۷۰۴۴۴ جام نزد بانک ملت بنام مجتمع دخانیات مازندران / سپرده شركت در مناقصه ۲۹۸.۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری جام ۱۵۵۱۰۷۰۴۴۴ شعبه بانک ملت مرکزی ساری کد ۵۸۵۶۰ و یا به صورت ضمانتنامه بانکی سه ماهه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مازندران - ساری - ابتدای خیابان شهید پورابراهیمی (دخانیات) - اداره بازرگانی و یا سایت
آدرس ارسال مدارک : مازندران - ساری - ابتدای خیابان شهید پورابراهیمی (دخانیات) - اداره بازرگانی مجتمع دخانیات مازندران یا نشانی سایت ذکر شده
۰۱۱۳۳۲۳۳۰۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن