مناقصه واگذاری اصلاح، بهسازی و رفع نواقص سامانه های ثبت ارتباطات رهکام ایرانیان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارتباطات رهکام ایرانیان

شماره آگهی ۹۶۰۹۰۱ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۶۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اصلاح، بهسازی و رفع نواقص سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای مواصلاتی سراسر کشور
شرایط : دارابودن توان مدیریتی و اجرایی و سابقه مرتبط و مفید با توجه به موضوع و حجم مناقصه براساس قراردادهای منعقد شده و گواهی احسن انجام کار آنها
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ساعت ۱۶.۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف و ب ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ پاکت پیشنهاد ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
آدرس خرید اسناد : آدرس اینترنتی
آدرس ارسال مدارک : تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) نبش خیابان هجدهم شماره ۶۶ ساختمان مبین طبقه ششم شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان مدیریت امور قراردادها
۰۲۱۸۸۷۱۶۲۳۳-۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.rahcomco.ie www.iran-mobin.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن