مناقصه واگذاری : 91/96 : تامین مصالح و تجهیزات، کالا توزیع نیروی برق خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۳۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری : ۹۱/۹۶ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی (رینگ شبکه) شبکه برق روستایی شهرستان دزفول (تملک دارایی)، برآورد ۵.۱۱۳.۱۸۱.۴۶۶ ریال، سپرده ۲۷۳.۳۹۵.۴۴۴ ریال --- ۹۲/۹۶ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه توسعه شبکه برق روستایی شهرستان دزفول فاز ۲ (تملک دارایی)، برآورد ۷.۳۲۵.۲۹۶.۷۶۴ ریال، سپرده ۳۳۹.۷۵۸.۹۰۳ ریال --- ۹۳/۹۶ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه توسعه شبکه برق روستایی شهرستان دزفول فاز ۳ (تملک دارایی)، برآورد ۹.۶۹۳.۹۶۹.۰۳۸ ریال، سپرده ۴۱۰.۸۱۹.۰۷۱ ریال --- ۹۴/۹۶: تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه توسعه شبکه برق روستایی چمران شهرستان ماهشهر (تملک دارایی)، برآورد ۳.۱۹۷.۲۷۳.۰۷۶ ریال، سپرده ۲۱۵.۹۱۸.۱۹۲ ریال --- ۹۵/۹۶ : تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی شهرستان خرمشهر - جاده غرب کارون، برآورد ۷.۷۷۲.۲۶۲.۹۷۹ ریال، سپرده ۳۵۳.۱۶۷.۸۸۹ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز / سپرده شركت در مناقصه معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر واریز به حساب بانکی یاچک بانکی تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
آدرس خرید اسناد : اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی ، محل شرکت، طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : محل شرکت، طبقه اول اتاق ۱۰۷
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - بازدید از ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن