مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه توزیع نیروی برق استان البرز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان البرز

شماره آگهی ۴۶/۹۶-۱۷-۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع برق به منظور تامین برق متقاضیان و مشترکین در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مهر شهر
شرایط : رتبه بندی معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل رتبه ۵ رشته نیرو -- ۳۲۷.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ بانک صادرات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره ۰۱۰۲۷۹۵۱۲۶۰۰۶ نزدب انک ملی یاچک تضمینی و یا ضبط از حساب مطالبات تایید شده مناقصه گر نزد مناقصه گذار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه امور تدارکات واقع در کرج بلوار طالقانی شمالی پل آزادگان ابتدای بلوار امام رضا امور تدارکات
۰۲۶۳۲۵۲۴۴۴۴ تلفن ۰۲۶۳۲۵۲۵۳۵۳ فکس
- ایمیل http://www.tender.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن