مناقصه خدمات شهری شهرداری شهرداری بندر امام خمینی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر امام خمینی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات شهری شهرداری با برآورد ۲۰۰,۵۰۳,۴۳۴,۳۱۲
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب فراگیر به شماره ۱۰۸۳۰۵۷۳۸۲ بانک تجاری شعبه مرکزی به نام شهرداری بندر امام خمینی / سپرده شركت در مناقصه ۱۰.۰۲۵.۱۷۱.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی باکی در وجه شهرداری بندر امام خمینی ره
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ از ساعت ۸ الی ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی ره بلوار آیت الله طالقانی ساختماغن مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۲۲۲۰۲۰-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن