مناقصه 96-t-101 : خرید انواع Ammeters ---- 96-t-102 : POLYETHYLENE پتروشیمی مارون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مارون

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۴۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶-t-۱۰۱ : خرید انواع Ammeters ---- ۹۶-t-۱۰۲ : POLYETHYLENE DRUMS,FIXEDENDS,CAPACTTY ۲۲۰ LT ---- ۹۶-T-۱۰۳ : تجدید sulfuric Acid ۹۸-۱۰۰%
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲ درصد مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
asaberpour@mpc.ir ایمیل http://www.mpc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن