مناقصه خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر پخش فرآورده های نفتی ایران - مدیریت بازرگانی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - مدیریت بازرگانی

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۵۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعداد ۳۲۱ عدد لرزه گیر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه تضمین ۲۴۴.۲۵۰.۰۰۰ ریال براساس ایین نامه تضامین دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار اخرین اگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : وب سایت شرکت
آدرس ارسال مدارک : تهران، ایرانشهر شمالی، روبروی پارک هنرمندان جنب خیابان برادران شاداب پلاک یک طبقه دوازدهم اداره خریدهای داخلی این شرکت
۰۲۱۸۴۱۲۱۰۲۷-۸۴۱۲۱۰۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir http://monaghese.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : دومرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن