مناقصه خرید و تحویل اسید سولفوریک با درصد وزنی حداقل مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق شهید رجایی(نیروگاه شهید رجایی)

شماره آگهی ۲۵-۹/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۱۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تحویل اسید سولفوریک با درصد وزنی حداقل ۹۸ % و آهن ۰/۰۰۲% (TFE:۲۰p.p.m) به مقدار تقریبی حدودا ۱۲۰۰ تن سالیانه نیروگاه شهید رجایی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ نزد بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۳۱۷.۶۵۰.۰۰۰ ریال بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین - باجه نیروگاه کد ۷/۲۱۰۹ جام ۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ -- قزوین بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه کد بانک ۷/۲۱۰۹ جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷
تاریخ دریافت اسناد : هفت روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین کرج امور قراردادها و توسعه بازار اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۷۹۶۶۸۱-۳-۰۲۸۳۳۵۶۲۳۱۱ داخلی ۶۰۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.rpgm.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن