مناقصه 200963041000003 : خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی --- 200963041000004 نهضت سوادآموزی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نهضت سوادآموزی استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۱۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۶۳۰۴۱۰۰۰۰۰۳ : خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی --- ۲۰۰۹۶۳۰۴۱۰۰۰۰۰۴ : خرید تجهیزات و ملزومات اداری --- ۲۰۰۹۶۳۰۴۱۰۰۰۰۰۵ : عمیرات ساختمانی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خ دکتر فاطمی پ ۱۲۷ سازمان نهضت سوادآموزی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۳۷۸۲۴۰۰-۸۸۹۶۴۳۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن