مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۶۰/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۶۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه این شرکت به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام ره / سپرده شركت در مناقصه تمضین ۲.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸-۳۳۳۴۳۶۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن