مناقصه ارزیابی کیفی بازسازی 17 دستگاه HVAC های مجتمع به پتروشیمی شهید تندگویان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی شهید تندگویان

شماره آگهی ۳۷۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۱۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی بازسازی ۱۷ دستگاه HVAC های مجتمع به مدت ۴ ماه
شرایط : ارائه گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری و ایمنی صادره از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمان دریافت اسناد الزامیست - ارائه کپی مصدق قراردادهای مشابه انجام شده و مفاصا حساب های ذیربط که در یکی از مراجع ذیصلاح (دفترخانه اسناد رسمی یا دادگاه یا امور حقوقی کارفرمای طرف قرارداد)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا ورایز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ پتروشیمی شهید تندگویان امور حقوقی و پیمانها
آدرس ارسال مدارک : بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ پتروشیمی شهید تندگویان امور حقوقی و پیمانها
۰۶۱۵۲۱-۷۲۸۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.stpc.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن