مناقصه احداث اصلاح برکناری و تبدیل شبکه فشار ضعیف و توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۹۴-۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۱۱۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث اصلاح برکناری و تبدیل شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی به کابل خودنگهدار احداث پست هوایی کابل کشی فشار ضعیف زمینی و هوایی شهرستان های سنندج سقز و سروآباد به صورت کلید در دست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۸۳ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ پاکات الف و ب و ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ پاکات ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴-۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.kurdelectric.com وب سایت
توضیحات : نوبت اول تجدید
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن