مناقصه ارزیابی کیفی ارتقاء سیستم دوربین های مدار بسته بنادر بنادر و دریانوردی آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی آبادان

شماره آگهی ۳۹۹۶/۱۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۲۱۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ارتقاء سیستم دوربین های مدار بسته بنادر آبادان
شرایط : معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز خرید اسناد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد صد هزار ریال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۲۲۰۹۰۰۶ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ راس ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : امور حقوقی و قراردادهای مناقصه گزار
آدرس ارسال مدارک : آبادانف خیابان امام، خیابان بندر، مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان، دبیرخانه مرکزی
۰۶۱۵۳۲۴۴۹۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن