مناقصه واگذاری ایمن سازی فیزیکی محدوده مدارس حاشیه راهها راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ایمن سازی فیزیکی محدوده مدارس حاشیه راهها با برآورد ۶,۰۹۶,۵۴۰,۰۰۰
شرایط : دریافت گواهی امضاء الکترونیکی - واهی صلاحیت معتبر از مرجع ذیصلاح
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه تضمین ۳۰۴.۸۲۷.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : بارگزاری در سایت سامانه --- دبیرخانه اداره کل در شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس اداره پیمان و رسیدگی
۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن