مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی، پخش و کوبیدن آسفالت بیندر و شهرداری خرم آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خرم آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۹۲۶۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی، پخش و کوبیدن آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر خرم آباد به مدت ۹ ماه با برآورد ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : شرکتهای حقیقی یا حقوقی دارای رتبه و صلاحیت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت هر منطقه به حساب ۱۰۰۷۸۶۱۱۴۹۷۴ بانک شهر شعبه انقلاب یا ضمانتنامه بانکی به نام این شهرداری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز کاری بعد از انتشار اگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری مرکزی
۰۶۶۳۳۳۲۰۰۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن