مناقصه واگذاری خدمات تعمیر سرویس و نگهداری با تامین ق بانک رفاه کارگران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک رفاه کارگران

شماره آگهی ۶/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۹۱۷۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات تعمیر سرویس و نگهداری با تامین ق طعه ۲۲۱۵۰ دستگاه کامپیوتر و ۲۵۰ دستگاه سرور منصوب در سراسر کشور جمعا به تعداد ۲۲۴۰۰ دستگاه به مدت ۲ سال شمسی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۰۰۰۰۱۴ به نام اداره حسابداری شعبه پردیس بانک رفاه کارگران / سپرده شركت در مناقصه ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : تهران ـ خ شهید آیت ا... مفتح بالاتر از خیابان آیت ا... طالقانی پلاک ۱۱۵ ط سوم
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن