مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام کار ومناقصه عمومی عملیات اجرایی آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۹۲۴۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام کار ومناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شهید اردستانی شهر پیشوا با برآورد ۳۶,۰۲۲,۵۴۸,۰۲۰
شرایط : معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خریدا سناد به این شرکت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بهصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت ۱۵ روز ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی این شرکت
۰۲۱۳۶۲۷۰۰۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://twww.tpww.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن