مناقصه خدمات پذیرایی و دبیرخانه دفتر مرکزی پشتیبانی امور دام کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام کشور

شماره آگهی ۵۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۹۱۶۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات پذیرایی و دبیرخانه دفتر مرکزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب شبا ir ۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۸۰۴۰۰۶۰۸۷ با کد شناسه شماره ۳۷۷۰۳۹۸۸۲۲۰۳۹۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۳ بصورت پایانه خزانه بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۰۳۹۸۰۶۳۷۰۵۶۴ خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و یا به صورت ضمانتنامه بانکی به نام مناقصه گزار کلیه بانک ها به جز بانک سرمایه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : میدان ونک خ برزیل شرقی پلاک ۳۳ ط همکف کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن