مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده آبرسانی به روستاهای مجتمع دژگان از آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۹۲۷۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده آبرسانی به روستاهای مجتمع دژگان از محل آبشیرینکن با برآورد ۳۳,۷۷۰,۳۰۵,۰۹۵
شرایط : گواهی امضا الکترونیکی - حداقل رتبه ۵ در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر مشاره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ نزد بانک صاردات / سپرده شركت در مناقصه ۱.۶۸۸.۵۱۵.۲۵۵ ریال ضمانت نامه های مقرر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ارزیابی کیفی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۸ ارزیابی فنی بازرگانی۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۸ پاکات پیشنهادات مالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار امام حسین جنب اداره استاندارد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۳۳۸۰۰۲-۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن