مناقصه خرید 201 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی 20 و 33 توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۶۰/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۱۹۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۲۰۱ دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت کم تلفات از محل طرح های تملک دارای سرمایه ای (عمرانی)
شرایط : گواهی امضای ا لکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام ره / سپرده شركت در مناقصه ۲.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بوشهر بانک صادرات شعبه امام خمینی سپهر ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ و یا به صورت ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تا ساعت ۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات ـ شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸-۳۳۳۴۳۶۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن