مناقصه انجام خدمات مربوط به سلف سرویس دانشگاه به شرکت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۲۱۶۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات مربوط به سلف سرویس دانشگاه به شرکت های خدماتی معتبر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۱۰۶۲۶۲۳۲۳۰۰۱ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز در ساعات اداری
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن