سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه بیرجند

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۲۱۶۷۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربویط به تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سالن های غذاخوری پردیس دانشگاه بیرجند پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۷۵۸۲۱۹۷۰۰۷ درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند / سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ مرحله دوم ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
آدرس خرید اسناد : دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن