مناقصه احداث ساختمان تاسیسات آبرسانی شهر زرین رود و دیوار آب و فاضلاب استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان زنجان

شماره آگهی ۵۶-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۲۱۱۵۰۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ساختمان تاسیسات آبرسانی شهر زرین رود و دیوار محوطه با برآورد ۲,۷۲۳,۳۹۰,۸۳۲
شرایط : حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه یا حداقل رتبه ۲ در رشته ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۶.۱۶۹.۵۴۲ ریال به صورت تضمین شرکت در فرآینده ارجاع کار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : زنجان کمربندی شمالی ـ ابتدای زیباشهر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن