مناقصه اجرای پروژه عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۲۱۶۸۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه به روش دورانی در شهرستان های تحت پوشش در ۴ ردیف به شرح پهنه E با برآورد ۸.۸۷۲ میلیون ریال و تضمین ۴۴۴ میلیون ریال -- پهنه A با برآورد ۸.۴۲۴ میلیون ریال و تضمین ۴۳۲ میلیون ریال -- پهنه B و C با برآورد ۱۰.۵۱۲ میلیون ریال و تضمین ۵۲۶ میلیون ریال -- مشهد با برآورد ۱۰.۱۱۵ میلیون ریال و تضمین ۵۱۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت
۰۵۱۳۷۶۵۷۱۹۴-۳۷۶۷۹۶۶۱ داخلی ۱۵۱ و ۱۳۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان رضوی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن