مناقصه ارزیابی شکلی - نصب برج روشنایی در انبار ازنا پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۲۱۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی شکلی - نصب برج روشنایی در انبار ازنا
شرایط : گوهی تایید صلاحیت معتبر و مرتبط با موضوع پیمان از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی --- حداقل رتبه پنج برق- گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جام بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۳۵۱/۸۸ با کد شناسه ۳۵۱۶۱ به نام شرکت و یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار اگهی تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
آدرس خرید اسناد : خرم آباد خیابان شریعتی جنب اداره پست
آدرس ارسال مدارک : خیابان شریعتی جنب اداره پست
۰۶۶۳۳۱۹۵۹۵۷۳۹-۳۳۱۹۵۹۶۰۶۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن