سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی ۴۳-۲۲-۹۶۰۳۰۴۸۰۰۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۹۲۶۲۰۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - تامین الکتروموتور با برآورد ۶,۹۲۸,۳۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزدب انک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ به نام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه مبلغ تضمین ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات غیر بانکی دارای محوز فعالیت از سوی بانک مرکزی، اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت مملی حفاری ایران
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم لغایت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ظرف ۱۴ روز بعد از آخرین روز مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز، ناحیه صنعتی کارون، کارگاه شماره ۸ شرکت ملی حفاری ایران، انتهای کارگاه، ساختمان تدارکات اقلام سرمایه ای - طبقه همکف، اداره تدارکات کالای اقلام سرمایه ای
آدرس ارسال مدارک : اهواز ، فلکه فرودگاه، شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۶۱۳۴۱۴۲۳۸۷-۰۶۱۳۴۱۴۲۲۸۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم دو مرحله ای
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن